[Truyện ngắn] Hẹn mùa dâu chín

[Truyện ngắn] Hẹn mùa dâu chín 

Ba lom khom trước sân chăm chút lại mấy cội mai. Tiện tay, lặt đi những chiếc lá còn sót trên vài nhánh đang với ra như muốn hứng lấy cái se se của khí trời.