12/08/2017 - 09:11

Tình hình khiếu nại, tố cáo ở huyện Cờ Đỏ có chiều hướng lắng dịu

(CT)- Ngày 11-8, ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng trong công tác tiếp công dân (TCD), xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) tại huyện Cờ Đỏ (ảnh).

Theo UBND huyện Cờ Đỏ, tình hình KNTC trên địa bàn huyện có chiều hướng lắng dịu. Số lượt TCD, đơn thư KNTC năm 2017 giảm hơn so với năm 2016; tính chất và mức độ vụ việc không quá phức tạp và gay gắt. Từ ngày 1-7-2016 đến ngày 30-6-2017, toàn huyện Cờ Đỏ đã tiếp 554 lượt công dân đến khiếu nại. Trong đó, cấp huyện tiếp 282 lượt người; UBND xã, thị trấn đã tiếp 272 lượt người. Thời gian qua, trên địa bàn huyện không phát sinh đoàn KNTC đông người. Huyện đã tiếp nhận 193 đơn, trong đó, có 14 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện; 1 đơn tố cáo và 178 đơn phản ánh, kiến nghị. Đến nay, huyện đã giải quyết 14 đơn, đạt tỷ lệ 100%...

Ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ ghi nhận kết quả công tác TCD, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC ở huyện Cờ Đỏ. Đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác TCD và giải quyết KNTC trên địa bàn. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân, góp phần hạn chế tình trạng KNTC, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương...

Tin, ảnh: Nguyên Bửu

Chia sẻ bài viết