Kết quả tìm kiếm cho "Kai Hoàng"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 4

Hạ cháy 

Cập Nhật 17-09-2017

Cháy đi hạ tóc mùa còn đỏ lửa tôi làm mưa về ru nhánh phượng gầy

Tag: Hạ cháy, Kai Hoàng

Mưa xa

Mưa xa  

Cập Nhật 13-08-2017

Phố trả tôi cơn buồn hạ nhỏ
nghe hương xưa về khóc bên chiều
những tháng năm giờ bỗng thành hoài niệm
lặng lẽ về đọng trên mắt đêm đen

Tag: Mưa xa, Kai Hoàng

Độc thoại 

Cập Nhật 07-01-2017

Kai Hoàng

Cổ tích cha 

Cập Nhật 29-10-2016

Kai Hoàng