Kết quả tìm kiếm cho "FortiGuard Labs"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Chặn khẩn cấp hệ thống máy chủ điều khiển mã độc tấn công APT

Chặn khẩn cấp hệ thống máy chủ điều khiển mã độc tấn công APT  

Cập Nhật 08-09-2017

Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) đã chính thức phát lệnh điều phối số 298/VNCERT-ĐPƯC, yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp giám sát, ngăn chặn khẩn cấp

Tag: mã độc APT, VNCERT, FortiGuard Labs, Rehashed RAT