Kết quả tìm kiếm cho "Công ty Cổ phần cấp nước Trà Nóc"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh

Nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh  

Cập Nhật 10-09-2017

Nhiều năm qua, bên cạnh thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng, Chi bộ Công ty Cổ phần cấp nước (CPCN) Trà Nóc lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả

Tag: Công ty Cổ phần cấp nước Trà Nóc