18/12/2017 - 22:14

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy:

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ 

(CT)- Chiều 18-12-2017, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Các đồng chí: Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Mai Thanh Dân, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì hội nghị.

Thừa ủy quyền của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” cho các cán bộ.

Năm 2017, BTV Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng trong thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chỉ đạo tổ chức thành công đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020. Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn bộ máy các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, chỉ định, chuẩn y, giới thiệu ứng cử bầu giữ các chức danh đối với 90 cán bộ; chỉ đạo thực hiện chặt chẽ việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015-2020 và quy hoạch giai đoạn 2020-2025. Các cấp, các ngành, đoàn thể thành phố đã cử 630 cán bộ, công chức, viên chức  đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức quốc phòng – an ninh; cử 700 cán bộ, đảng viên đi đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Các cấp ủy đảng thành phố đã kết nạp 2.690 đảng viên, vượt 16,96% kế hoạch…  

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy, nhấn mạnh: Năm 2017, công tác tổ chức xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh và nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên, một số nơi cán bộ thiếu gương mẫu, tu dưỡng, rèn luyện dẫn đến vi phạm kỷ luật; chất lượng sinh hoạt chi bộ một số nơi còn hạn chế; việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình có nơi còn nể nang, ngại va chạm… Đồng chí Bí thư Thành ủy chỉ đạo: Năm 2018, các cấp ủy đảng thành phố cần tập trung thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Thành ủy. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc cam kết thực hiện NQTW4 khóa XII và việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm của các tập thể và cá nhân. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo quy định. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, trong đó, thực hiện thí điểm thi tuyển các chức danh lãnh đạo và quản lý cấp sở, đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ, tập trung đào tạo cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh và vị trí việc làm. Thực hiện việc sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020 để đề ra giải pháp thực hiện thắng lợi nghị quyết của nhiệm kỳ… Trước mắt, các cấp ủy đảng cần thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2017 đúng thực chất.

Tại hội nghị, có 11 cán bộ được Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng”.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết