Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa Lư năm 2018

Đây là một trong những sự kiện chính trị, văn hóa lớn của tỉnh Ninh Bình trong năm 2018 được tổ chức nhằm góp phần bảo tồn và phát huy truyền thống lịch sử văn hóa của dân tộc