Mở rộng hệ thống Cửa hàng Giới thiệu và Phân phối đặc sản ĐBSCL

(CT)- Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Dịch vụ - Trường Đại học (ĐH) Cần Thơ tổ chức Hội nghị nhà cung cấp đặc sản ĐBSCL lần 2 năm 2018 vào chiều 23-6-2018.