Chờ cánh chim đầu đàn

Có rất nhiều câu hỏi về sự phát triển của Cần Thơ, rằng Cần Thơ đang cần gì để bứt phá trở thành “cánh chim đầu đàn”, kéo cả đoàn tàu ĐBSCL tiến lên, sánh vai cùng các vùng miền trên cả nước và hòa nhịp cùng thế giới