Phát triển thủy sản gắn kết tiêu chuẩn xuất khẩu, an toàn vệ sinh thực phẩm

(CT)- Ngày 20-4-2018, đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy Cần Thơ cùng đại diện lãnh đạo UBND thành phố, khảo sát thực tế tình hình nuôi thủy sản và quy hoạch tại quận Thốt Nốt.