Đẩy mạnh các hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở

(CT)- Ngày 18-11-2017, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) thành phố Cần Thơ tổ chức lễ kỷ niệm 87 năm Ngày Truyền thống MTTQVN (18/11/1930-18/11/2017)