V.League êm ả?

Chất lượng chuyên môn các trận đấu được cải thiện, nhưng vẫn còn gợn nỗi lo từ các ông vua áo đen.