Phẫu thuật tái tạo ngực miễn phí

cho người dân

Bệnh viện công Stanley ở bang Tamil Nadu (miền Nam Ấn Độ) đang cung cấp dịch vụ phẫu thuật tái tạo ngực miễn phí cho người dân toàn bang