Cấm mang giày, vớ vào phòng thi

Đây là yêu cầu mà giới chức Bihar, miền Đông Ấn Độ, vừa đưa ra đối với học sinh trên toàn bang nhằm chống lại tình trạng gian lận trong thi cử.