Thủ tướng Canada Justin Trudeau bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ

Ngày 17-2, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã tới thủ đô của Ấn Độ, bắt đầu chuyến thăm nước này 7 ngày theo lời mời của Thủ tướng nước chủ nhà Narendra Modi.