26/08/2017 - 17:06

Tháng năm rơi 

Nguyễn Chí Ngoan  

Tôi về chạm gió heo may
Qua bờ sông vắng mùa đầy nghiêng vai
Ví dầu cửa đóng then cài
Câu thơ ngày cũ một mai có còn?

Thềm nhà rơi mảnh trăng non
Dấu xưa từ tốn véo von cuộc chờ
Đêm mòn nỗi nhớ lơ thơ
Lời yêu mắc cạn giấc mơ lỡ thời

Tôi về nghe tháng năm rơi
Để mùa lạc lối những rời rạc đau
Thì đành một giấc chiêm bao
Niềm riêng gởi lại với màu lãng quên

Bìm bịp kêu con nước lên
Đò quê xa bến bắt đền ngày xưa
Cầm chiều xô lệch cơn mưa
Tôi về cúi lạy vụ mùa bỏ hoang…

 

Chia sẻ bài viết