“Hoa quyết thắng” trên đồi cao

Hơn 20 năm gắn bó với cánh sóng ra đa trên vùng biển Tây Nam Tổ quốc là quãng thời gian Nguyễn Hải Đăng phát triển từ một binh nhì trở thành một nhân viên ra đa, một điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng của Vùng 5 Hải quân.