10/01/2018 - 10:19

Phong trào đọc sách phát triển sâu rộng

(CT) – Ngày 9-1-2018, Thư viện TP Cần Thơ tổ chức triển khai chương trình công tác năm 2018 và tổng kết hoạt động năm 2017 ngành thư viện công cộng của thành phố.

Năm 2018, Thư viện TP Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đưa sách đến bạn dọc thông qua hoạt động triển lãm tại các sự kiện văn hóa- du lịch, bổ sung đầy đủ sách đến toàn hệ thống, tổ chức các sự kiện thúc đẩy văn hóa đọc tại cơ sở và hướng đến giới trẻ... Đồng thời, tập trung giải quyết những khó khăn: một số thư viện quận, huyện không đủ điều kiện triển khai ứng dụng công nghệ thông tin; cán bộ phụ trách thư viện, phòng đọc sách xã, phường đa phần kiêm nhiệm; một số thư viện, phòng đọc sách xã, phường chưa thực hiện bổ sung sách hằng năm…

Năm qua, toàn ngành thư viện bổ sung 32.261 bản sách, đạt trên 140% kế hoạch; phục vụ 2.961.000 lượt bạn đọc, đạt 100% kế hoạch. Công tác phát triển phong trào đọc sách được đẩy mạnh qua triển lãm sách và hình ảnh, thi viết cảm nhận về sách, tổ chức ngày hội “Sách và tuổi thơ – Tiến  bước lên Đoàn”, giới thiệu ấn phẩm mới; chương trình “Mỗi chiến sĩ công an nhân dân là một bạn đọc Thư viện TP Cần Thơ”, “Tủ sách lớp học” triển khai tại một số trường tiểu học ở huyện Thới Lai; Thư viện huyện Cờ Đỏ triển lãm phục vụ cơ sở…

Cát Đằng

Chia sẻ bài viết