09/08/2017 - 09:23

Phát huy dân chủ trong doanh nghiệp 

Thời gian qua, chủ trương mở rộng dân chủ, dân chủ trực tiếp được các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện. Ban Chỉ đạo Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở thành phố vừa tiến hành kiểm tra việc thực hiện QCDC tại một số doanh nghiệp (DN) theo Nghị định 60/2013/NĐ-CP (NĐ60). Qua kiểm tra, đoàn đã ghi nhận những việc làm được, đóng góp ý kiến để các đơn vị thực hiện QCDC tốt hơn.

Đồng chí Nguyễn Thành Đông phát biểu kết luận kiểm tra thực hiện QCDC tại Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ. 

Đoàn kiểm tra ghi nhận các DN đều triển khai, quán triệt NĐ60; tổ chức công đoàn tham mưu cho Ban Giám đốc vận dụng NĐ60 vào hoạt động của đơn vị. Các DN có nhiều hình thức công khai cho người lao động (NLĐ) nắm được quyền lợi và nhiệm vụ của mình để cùng phấn đấu vì mục tiêu phát triển DN.

Điển hình như lãnh đạo Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ xây dựng các quy chế đối thoại định kỳ, quy chế tổ chức hội nghị NLĐ, thỏa ước lao động tập thể… Mỗi tháng, tuần, lãnh đạo Công ty họp cùng đại diện các bộ phận trực thuộc để trao đổi, giải quyết các vấn đề về sản xuất kinh doanh, việc thực hiện chế độ chính sách đối với NLĐ…

Công ty tổ chức đối thoại định kỳ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải đáp kịp thời những thắc mắc của NLĐ; đồng thời, thực hiện đầy đủ các khoản về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp… Công ty Cổ phần Bến xe tàu phà Cần Thơ hằng tháng tổ chức họp giao ban, giao nhiệm vụ, các chỉ tiêu kế hoạch cụ thể cho các bộ phận trực thuộc; giải quyết các chế độ, chính sách cho NLĐ…

Thực hiện tốt QCDC đã phát huy quyền và trách nhiệm của NLĐ trong tham gia xây dựng DN. Ông Nguyễn Văn Thái, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ, cho biết: “Ban Giám đốc Công ty luôn xem NLĐ là động lực thúc đẩy sự phát triển. NLĐ được tham gia đóng góp ý kiến và Ban Giám đốc quan tâm giải quyết các yêu cầu chính đáng đó. Nhờ vậy, công ty không xảy ra trường hợp khiếu nại”.

Còn theo ông Nguyễn Minh Trí, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe tàu phà Cần Thơ, nhờ thực hiện tốt quyền làm chủ tập thể NLĐ, nhiều năm qua, Công ty đều thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh. Được tham gia bàn bạc, thực hiện các quyền giám sát, kiểm tra, góp ý với Ban Giám đốc nên cán bộ, công nhân lao động trong công ty rất phấn khởi. Hiện nay, mức lương trung bình của NLĐ 10 triệu đồng/người/tháng.

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra việc thực hiện QCDC cũng nhận thấy hệ thống công đoàn đã tham mưu với lãnh đạo DN xây dựng dự thảo các nội quy, quy chế liên quan trực tiếp tới quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, nhằm tạo điều kiện để NLĐ tham gia quản lý DN. Đồng thời, phối hợp tổ chức hội nghị NLĐ xây dựng các quy chế của đơn vị, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, kế hoạch sản xuất kinh doanh, các chế độ chính sách liên quan đến NLĐ…

Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra cũng nhận thấy việc tuyên truyền chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản do DN ban hành chủ yếu là thông báo tại hội nghị NLĐ hoặc niêm yết trong bảng tin, thông báo… nên chưa đến tận NLĐ.

Hàng tuần, DN tổ chức họp rà soát điều chỉnh chiến lược sản xuất kinh doanh nhưng chỉ có một bộ phận NLĐ tham dự. Cũng có DN chưa ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC và chưa xây dựng quy chế đối thoại giữa lãnh đạo và NLĐ. Hội nghị NLĐ chủ yếu thông báo về nội quy, quy chế làm việc, tiền lương, tiền thưởng, chế độ phúc lợi, nhưng chưa thể hiện những nội dung để NLĐ tham gia đóng góp ý kiến…

Những hạn chế này đã được ông Nguyễn Thành Đông, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng Đoàn kiểm tra việc thực hiện NĐ60 của Ban Chỉ đạo Xây dựng và thực hiện QCDC thành phố chỉ đạo, uốn nắn để quá trình thực hiện QCDC ở các DN được tốt hơn.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết