05/01/2018 - 20:30

Vườn ươm Công nghệ công nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc

Phấn đấu tiếp nhận, ươm tạo từ 5 - 7 doanh nghiệp hằng năm 

(CT)- Trong năm 2017, Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc (gọi tắt là Vườn ươm) đã  ký hợp tác với 6 trường đại học, cao đẳng nhằm chia sẻ đội ngũ chuyên gia và cơ sở vật chất trang thiết bị để hỗ trợ công tác ươm tạo, phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Trong đó bao gồm: Trường Đại học Cần Thơ, Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ, Cao đẳng Nghề Cần Thơ, Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ, Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ, Đại học Tây Đô. Vườn ươm cũng hợp tác với 27 chuyên gia đến từ các viện, trường, các đơn vị nhằm hỗ trợ Vườn ươm thực hiện các đề tài khoa học có tính ứng dụng cao và hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia nghiên cứu ươm tạo.

Vườn ươm thực hiện dịch vụ gia công cơ khí theo nhu cầu của doanh nghiệp.Vườn ươm thực hiện dịch vụ gia công cơ khí theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Vườn ươm hiện có 5 doanh nghiệp vào ươm tạo sản phẩm và đang phấn đấu tiếp nhận từ 5 - 7 doanh nghiệp tham gia ươm tạo hằng năm. Năm 2018, Vườn ươm tiếp tục đào tạo đội ngũ nhân viên đảm bảo chuyên sâu về chuyên môn nghiệp vụ, về cách thức quản lý một cơ sở ươm tạo công nghệ. Khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng và trang thiết bị của Vườn ươm để hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp ươm tạo công nghệ. Đồng thời, triển khai các dịch vụ gia công, đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và tăng thu nhập cho nhân viên theo hướng giảm hỗ trợ từ ngân sách tiến đến tự chủ nguồn kinh phí hoạt động của Vườn ươm. Song song đó, Vườn ươm sẽ tập trung khai thác hiệu quả hoạt động thương mại điện tử nhằm giới thiệu Vườn ươm với cộng đồng doanh nghiệp.

Tin, ảnh: MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết