08/11/2017 - 14:16

Ông Nguyễn Văn Sử, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền:

Nâng chất toàn diện các tiêu chí để Phong Điền phát triển bền vững 

Vinh dự là huyện nông thôn mới đầu tiên của TP Cần Thơ từ năm 2015, song ngành chức năng huyện Phong Điền cho biết, đây chỉ là bước khởi đầu. Phong Điền vẫn tiếp tục hoàn thiện, nâng chất các tiêu chí nhằm đưa nông thôn mới của huyện đi vào chiều sâu và phát triển bền vững hơn. Trao đổi với Báo Cần Thơ về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Sử, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, cho biết:

- Năm 2017, Phong Điền chọn chủ đề: “Huy động mọi nguồn lực nâng cao chất lượng huyện nông thôn mới theo hướng đô thị sinh thái”. Đồng thời, phát động “Chiến dịch Thủy lợi - Giao thông - Môi trường, nâng chất các tiêu chí nông thôn mới năm 2017” để huy động cả hệ thống chính trị cùng thực hiện. Theo đó, huyện tập trung nâng chất các tiêu chí liên quan đến phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu, đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống dân sinh (giao thông, thủy lợi, điện, trường học...); đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân (thu nhập, đào tạo nghề, hình thức tổ chức sản xuất); phát triển giáo dục, văn hóa, y tế; môi trường nông thôn... Việc nâng chất các tiêu chí này góp phần giải quyết yêu cầu bức xúc trong đời sống và thực tế sản xuất nên được sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân.

Nhà vườn Phong Điền thu hoạch xoài.

* Đầu năm 2017, UBND TP Cần Thơ ban hành Bộ Tiêu chí TP Cần Thơ về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Bộ Tiêu chí mới với những yêu cầu cao và khắt khe hơn. Vậy, việc nâng chất các tiêu chí có gặp khó khăn gì không, thưa ông?

- Sự ra đời Bộ tiêu chí TP Cần Thơ về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 đưa công cuộc xây dựng nông thôn mới (XDNTM) của huyện đi vào chiều sâu. Song cũng đặt ra thách thức không nhỏ bởi yêu cầu của từng tiêu chí cao hơn, đòi hỏi sự nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị. Qua rà soát, đối chiếu hiện xã Tân Thới và Trường Long đạt 17/19 tiêu chí; Nhơn Ái đạt 18/19 tiêu chí; Nhơn Nghĩa, Giai Xuân, Mỹ Khánh đạt 16/19 tiêu chí.

Chính vì vậy, chúng tôi đã thực hiện rà soát, lên kế hoạch, tập trung huy động mọi nguồn lực, vận động nhân dân đóng góp để củng cố, nâng chất các tiêu chí đã đạt được. Đặc biệt là các tiêu chí giao thông, thủy lợi, môi trường, điện, cơ sở vật chất văn hóa... Bởi tuy đã đạt so với quy định nhưng tỷ lệ chưa cao và ranh giới giữa “đạt” và “không đạt” khá mong manh. Huyện chỉ đạo các xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về XDNTM bằng những việc làm cụ thể gắn với từng tiêu chí cụ thể. Điển hình như cùng tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp; làm giao thông nông thôn, thủy lợi; xây dựng và phát triển các mô hình tổ chức sản xuất tiên tiến...

* Được biết, Phong Điền đang xây dựng Đề án Nâng cao chất lượng các tiêu chí XDNTM giai đoạn 2017-2020 (gọi tắt là Đề án). Ông có thể cho biết một số thông tin về Đề án này?

- Như đã nói ở trên, hiện nay trên địa bàn huyện vẫn còn một số tiêu chí tuy đã đạt nhưng chất lượng chưa cao, đặc biệt so với Bộ tiêu chí Quốc gia và Bộ Tiêu chí TP Cần Thơ về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 còn khá thấp. Chính vì vậy, việc nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông mới trên địa bàn huyện Phong Điền là yêu cầu cấp thiết. Theo đó, huyện đã xây dựng Đề án Nâng cao chất lượng các tiêu chí XDNTM giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn huyện Phong Điền. Hiện Đề án đang trong giai đoạn chờ UBND thành phố phê duyệt.

Mục tiêu của Đề án nhằm tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân về thực hiện Chương trình XDNTM giai đoạn 2016-2020; duy trì các tiêu chí đã đạt được kết hợp với thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí. XDNTM để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tái cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý; gắn phát triển nông thôn với đô thị; từng bước xây dựng huyện thành đô thị sinh thái. Cụ thể, giai đoạn 2017-2020 huyện phấn đấu 100% xã tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt theo Bộ tiêu chí TP Cần Thơ về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Trong đó, lộ trình phấn đấu đến năm 2019 có 2/6 xã và đến năm 2020 các xã còn lại  đều giữ vững và đạt tiêu chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí TP Cần Thơ về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Tổng vốn thực hiện Đề án dự kiến gần 986,7 tỉ đồng. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước khoảng 477,39 tỉ đồng, doanh nghiệp trên 393 tỉ đồng, huy động từ người dân và cộng đồng hơn 116,2 tỉ đồng.

* Kế hoạch nâng chất tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn huyện thời gian tới được triển khai như thế nào, thưa ông?

- Giai đoạn 2017-2020, kế hoạch nâng chất nông thôn mới của huyện tập trung vào nội dung: phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập; giảm nghèo bền vững; giảm thiểu ô nhiễm môi trường; hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội được nâng chất đáp ứng tốt nhu cầu...

Hằng năm, huyện chỉ đạo mỗi xã đưa ra kế hoạch, lộ trình nâng chất cụ thể cho từng tiêu chí. Chẳng hạn như tiêu chí nào nâng chất trước, tiêu chí nào nâng chất sau, kế hoạch thực hiện, nâng chất ra sao?... Đồng thời, tập trung cho công tác vận động, tuyên truyền về XDNTM và xem là giải pháp trọng tâm trong việc vận động nhân dân hiến đất, hoa màu, đóng góp kinh phí làm đường giao thông, thủy lợi... Ngoài ra, các xã đẩy mạnh phát triển sản xuất thông qua xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế mang lại hiệu quả kinh tế cao. Điển hình như: phát triển vườn cây ăn trái kết hợp du lịch sinh thái; mô hình “Vườn kiểu mẫu”; đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn... Về phía huyện sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát XDNTM để nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh cho từng trường hợp cụ thể ở mỗi xã.

* Xin cảm ơn ông!

MỸ THANH (thực hiện)

Chia sẻ bài viết