08/10/2017 - 17:23

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền miệng 

Đảng ta luôn xác định công tác tư tưởng là mặt trận quan trọng hàng đầu trong hoạt động của Đảng. Trong đó, tuyên truyền miệng là một hình thức được Đảng rất quan tâm. Tại TP Cần Thơ, qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới” (Chỉ thị 17), công tác tuyên truyền của Đảng tiếp tục được nâng cao hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Cán bộ xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ (bên trái) tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế hộ gia đình. 

Thực hiện Chỉ thị 17, thành phố đã tổ chức học tập, quán triệt kịp thời các chỉ thị, kết luận có liên quan đến công tác tuyên truyền miệng. Qua đó, nhận thức của cấp ủy đảng, hệ thống chính trị về công tác tuyên truyền miệng được nâng lên. Hằng năm, Ban Tuyên giáo Thành ủy biên soạn, phát hành gần 4.000 cuốn Thông tin Tuyên giáo gửi đến các báo cáo viên (BCV), tuyên truyền viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực, ấp; tổ chức tập huấn phương pháp tổng hợp, xây dựng đề cương báo cáo, phương pháp thuyết trình và nắm dư luận xã hội…

Thành phố cũng đã xây dựng, đào tạo được 1.845 BCV, gồm: 38 BCV cấp thành phố, 132 BCV các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy, 267 BCV các Quận ủy, Huyện ủy, 1.408 BCV các xã, phường, thị trấn; 405 tuyên truyền viên các cấp ở các tổ chức trong hệ thống chính trị làm nhiệm vụ tuyên truyền miệng. Ngoài ra, thành phố còn có đông đảo BCV, tuyên truyền viên của Mặt trận, các đoàn thể, Sở Tư pháp hoạt động tích cực trong công tác tuyên truyền, góp phần ổn định tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Nhìn chung, đội ngũ BCV, tuyên truyền viên bám sát định hướng tuyên truyền của cấp ủy, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; chủ động tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh… Nội dung, phương thức, hiệu quả hoạt động của công tác tuyên truyền miệng đã đổi mới, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Chất lượng đội ngũ BCV, tuyên truyền viên ngày càng được nâng cao, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, tạo nên sự thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng và xã hội.

Mặc dù vậy, tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 17, do Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức mới đây, nhiều đại biểu đã nêu lên những hạn chế cần khắc phục trong công tác tuyên truyền miệng. Đồng chí Đinh Trung Trực, Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố, cho rằng đội ngũ BCV, nhất là BCV cơ sở thường xuyên thay đổi, hầu hết kiêm nhiệm, hoạt động chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin từ trên xuống, chưa thực hiện tốt việc đối thoại, lý giải những vấn đề thực tiễn đặt ra.

Đồng quan điểm này, đồng chí Nguyễn Thị Ly Ly, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Ninh Kiều, bổ sung thêm: Hiện nay, trình độ một số BCV ở cơ sở còn hạn chế, phương pháp truyền đạt, báo cáo còn nặng về thuyết trình theo tài liệu, thiếu phân tích, từ đó, ảnh hưởng phần nào đến chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên truyền miệng.

Còn đồng chí Trần Minh Khiết, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Ô Môn, chỉ ra hạn chế của các BCV cơ sở là chưa ứng dụng công nghệ thông tin, các loại hình phương tiện hỗ trợ trong công tác tuyên truyền miệng; nhiều BCV thiếu kinh nghiệm, chưa thật sự tâm huyết, chưa đầu tư nghiên cứu sâu nên hiệu quả không cao; việc cung cấp thông tin chính thống còn chậm so với yêu cầu của tình hình…

Các đại biểu cũng đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả tuyên truyền miệng. Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo về công tác tuyên truyền miệng; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng đa dạng hóa, tăng tính thuyết phục, thiết thực, phù hợp, sát cơ sở, sát đối tượng. Nội dung tuyên truyền phải đúng, nhanh nhạy, được chọn lọc, phân tích, lý giải, bình luận sâu sắc trên các lĩnh vực, các vấn đề được dư luận quan tâm hoặc đang có các luồng thông tin khác nhau… Hình thức và phương pháp tuyên truyền theo hướng phát huy dân chủ, tăng cường đối thoại; khắc phục tình trạng thông tin một chiều, thiếu tính thuyết phục. Đồng thời, linh hoạt, sáng tạo nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; tăng tính hấp dẫn; thực hiện tốt thông báo thời sự, nói chuyện, kể chuyện, tọa đàm, trao đổi kết hợp trình chiếu, chiếu phim và các phương tiện kỹ thuật khác… Bên cạnh đó, xây dựng đội ngũ BCV, tuyên truyền viên có chất lượng cao, sắc sảo, nhạy bén và tinh nhuệ trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa của Đảng…

Bài, ảnh: Thanh Thy 

Chia sẻ bài viết