10/09/2017 - 22:10

Nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh 

Nhiều năm qua, bên cạnh thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng, Chi bộ Công ty Cổ phần cấp nước (CPCN) Trà Nóc lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh (SXKD). Nhờ vậy, tăng trưởng hằng năm của công ty đạt từ 7% - 10%; Chi bộ nhiều năm liên tục đạt trong sạch vững mạnh (TSVM), trong đó 2 năm 2015-2016 đạt TSVM tiêu biểu.

Công nhân công ty vận hành hệ thống sản xuất nước. Ảnh: HOÀNG DUNG

Chi bộ Công ty CPCN Trà Nóc có 19 đảng viên, lãnh đạo công ty sản xuất, khai thác, cung cấp nước sạch cho Khu công nghiệp Trà Nóc 1, Trà Nóc 2 và phường Trà Nóc, phường Thới An Đông, một phần phường Phước Thới thuộc 2 quận Bình Thủy và Ô Môn. Theo đồng chí Huỳnh Minh Trung, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty, nhằm xây dựng chi bộ TSVM, Chi bộ quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Hằng năm, 100% đảng viên và quần chúng công ty tham gia học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Chi bộ chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác tự phê bình và phê bình, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Qua đó, những trường hợp có biểu hiện sa sút trong công tác được chấn chỉnh kịp thời, nhiều năm liền chi bộ không có đảng viên vi phạm phải thi hành kỷ luật. Hằng năm, chi bộ chỉ đạo các đoàn thể công ty phát động phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Qua các phong trào, mỗi năm công ty có từ 2-3 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng.

Song song với công tác xây dựng Đảng, Chi bộ tập trung lãnh đạo nâng cao hiệu quả SXKD. Hằng năm, Chi bộ xây dựng Nghị quyết lãnh đạo SXKD, chỉ đạo Ban Giám đốc, các bộ phận chuyên môn xây dựng kế hoạch cụ thể hóa nghị quyết của chi bộ; phát động phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao năng suất lao động... Đồng chí Phan Văn Mịch, Tổ trưởng ca vận hành cho biết: “Thực hiện các phong trào thi đua, chúng tôi thường xuyên kiểm tra máy móc, bảo đảm hệ thống hoạt động thông suốt, bảo đảm chất lượng nước và áp lực nước phục vụ khách hàng. Nhiều năm qua, công ty không xảy ra sự cố ngưng cấp nước”. Còn đồng chí Nguyễn Ngọc Chấn, Tổ trưởng tổ tu bổ, sửa chữa nói: “Từ các phong trào thi đua, tôi đã thực hiện được nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật làm lợi cho công ty. Tiêu biểu như sáng kiến cải tiến hệ thống xả gió của van thông khí tháp chân không; sáng kiến cải tiến hệ thống van xả bùn; sáng kiến van điện bơm nước…”.

Một trong những biện pháp để nâng cao hiệu quả SXKD được Chi bộ Công ty lãnh đạo thực hiện là chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thường xuyên dò tìm ống bể, phát hiện, xử lý kịp thời hỏng hóc để chống thất thoát, thất thu…. Nhờ vậy, tỷ lệ nước thất thoát ở công ty được khống chế ở mức dưới 15%/năm. Riêng năm 2016 ở mức 12,75%, 7 tháng đầu năm 2017 ở mức 13%. Bên cạnh đó là đẩy mạnh đầu tư, đổi mới công nghệ nên chất lượng nước đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, bảo đảm an toàn cho người sử dụng. Chi bộ Công ty cũng chỉ đạo bộ phận chuyên môn đẩy mạnh vận động khách hàng lắp đặt đồng hồ, sử dụng nước của công ty. Đến nay, khách hàng của công ty có hơn 300 doanh nghiệp, hơn 6.700 hộ gia đình…

Nhờ lãnh đạo thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, hàng năm doanh thu, lợi nhuận của công ty và thu nhập của người lao động tăng từ 7%-10%. Riêng năm 2016, tổng doanh thu được hơn 30,3 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 12,6 tỉ đồng, thu nhập bình quân của người lao động 8,5 triệu đồng. 7 tháng đầu năm 2017, doanh thu của công ty được 18,8 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế được 7,6 tỉ đồng, thu nhập bình quân của người lao động 9 triệu đồng. Đồng chí Huỳnh Minh Trung, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty cho biết: Thời gian tới, Chi bộ tiếp tục lãnh đạo đơn vị đầu tư công nghệ sản xuất nước hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong phân tích chất lượng nước. Đồng thời, tiếp tục mở rộng mạng lưới cung cấp nước ở những địa bàn mới nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng của công ty đạt từ 10%/năm trở lên. 

HOÀNG DUNG

Chia sẻ bài viết