Thay đổi tư duy tạo ra sản phẩm sạch, an toàn và có uy tín

Nhằm khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, TP Cần Thơ định hướng, vận động nông dân tham gia vào các hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT).