14 chủ đầu tư giải ngân trên 70% kế hoạch vốn xây dựng cơ bản

(CT)- Năm 2017, UBND thành phố giao 3.280 tỉ đồng vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho 35 chủ đầu tư thuộc các sở ban ngành thành phố.