Sẵn sàng đón “sóng” đầu tư

“Chúng ta đang có lợi thế là chính quyền thân thiện, môi trường kinh doanh đang thay đổi tích cực và rất ổn định.