Chủ động nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp

Thời gian qua, TP Cần Thơ thực hiện khá tốt công tác thủy lợi nhằm chủ động nước tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp.