Quản lý nguồn nước

Những năm qua, TP Cần Thơ quan tâm quản lý, khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên nước, đặc biệt trước tình hình hạn hán, xâm nhập mặn, lũ lụt, ô nhiễm… nguồn nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu.