Chung sức mang đến diện mạo mới cho nông thôn

Nhiệm kỳ 2013-2018, các cấp Hội Nông dân (HND) thành phố phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện nhiều công trình xây dựng hạ tầng giao thông.