Đậm đà sắc xuân

Chơi hoa, kiểng là thú vui tao nhã của rất nhiều gia đình trong mỗi dịp Xuân về.