Phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông phải đảm bảo mỹ quan đô thị

Các đơn vị viễn thông đang lập quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông trên địa bàn TP Cần Thơ, ứng dụng công nghệ mới, đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển