Sớm hoàn thành quy hoạch phân khu đô thị, hạ tầng kỹ thuật

Thời gian qua, ngành xây dựng TP Cần Thơ đã tập trung triển khai lập các quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, trong đó có nhiều quy hoạch đã được phê duyệt, còn lại một số đồ án quy hoạch dự kiến sẽ hoàn thành trình phê duyệt trong tháng 11-2018.