Tiến độ giải phóng mặt bằng,

đầu tư hạ tầng chậm trễ

và kéo dài thời gian

CT)- Ngày 22-3, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP Cần Thơ chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành hữu quan của thành phố kiểm tra thực tế tiến độ của Khu công nghiệp (KCN) BMC