“Sức hút” từ những bến, bãi đỗ xe công cộng

trên địa bàn thành phố

TP Cần Thơ đã triển khai thực hiện Quy hoạch chi tiết mạng lưới bến bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn thành phố đến năm 2030.