Tăng cường phối hợp bảo vệ môi trường

Theo nhận định của các chyên gia, thời gian qua, TP Cần Thơ phát triển khá nhanh các khu dân cư, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và hoạt động thương nghiệp, dịch vụ du lịch…