Tăng mật độ xây dựng ở khu đô thị Nam Cần Thơ

Trong vòng 2-3 năm trở lại đây, thị trường bất động sản Cần Thơ phát triển theo chiều hướng tích cực, nhất là ở khu vực Nam Cần Thơ.