-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
រសក្លិននៃជនបទ  
ចាកផុតពីភាពក្រីក្រអាស្រ័យប្រភពទុនគោលនយោបាយ

ប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លង ផ្តើមពីប្រភពទុនបុលអាទិភាព របស់ធនាគារគោលនយោបាយសង្គម មាន គ្រួសារក្រីក្រជាច្រើនក្នុងខេត្តសុកត្រាំង មាន លក្ខណៈដើម្បីអភិវឌ្ឍផលិតកម្ម ឈានឡើង ចាកផុតពីភាពក្រីក្រ។

និទាឃៈរដូវប្រកបដោយភាពកក់ក្តៅ

គណៈចង្អុលការ "តេតកងទ័ព-ប្រជាជន" ខេត្ត សុកត្រាំង រៀបចំប្រគល់ផ្ទះមហាសាមគ្គី៤០​ ខ្នង ជូនគ្រួសារក្រីក្រចំនួន៤០ នៅឃុំឡឹមតឹង ស្រុក ថាញ់ទ្រី ខេត្តសុកត្រាំង ដើម្បីទាន់ពេលមាមីង ទទួលបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីក្នុងផ្ទះថ្មី។

ភាពរីករាយនៅទ្រុងថាញ់

ជនរួមជាតិខ្មែរនៅឃុំទ្រុងថាញ់ ស្រុកវ៉ុងលីម (ខេត្តវិញឡុង) កំពុងរង់ចាំទទួលអំណរបុណ្យ បញ្ចុះខណ្ឌសីមាវត្តសង្ឃមង្គល ទន្ទឹមនឹងនោះ ក៏ជាក្តីរីករាយដោយឃុំទ្រុងថាញ់ កំពុងមាន ភាពផ្លាស់ថ្មី។

គិតគូរជីវភាពជូនជនរួមជាតិ

អាស្រ័យផ្សព្វផ្សាយ អនុវត្តនូវគោលនយោ បាយជនជាតិរបស់រដ្ឋ មានប្រសិទ្ធភាព បាន ជាជនរួមជាតិខ្មែរនៅស្រុកធើយឡាយ ក្រុង កឹងធើ មានជីវភាពលំនឹងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ ពី មួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែអភិវឌ្ឍ។

អនុវត្តល្អគោលនយោបាយសុខុមាលភាពសង្គម

អនុវត្តល្អកម្មវិធីសុខុមាលភាពសង្គម ដើម្បីជន រួមជាតិភាគតិច បានទទួលផលគ្រប់គ្រាន់ពី គោលនយោបាយឧបត្ថម្ភរបស់រដ្ឋ គឺជាសមិទ្ធ ផលដែលខណ្ឌអូរម៉ូងសម្រេចបាននៅឆ្នាំ២០១៦។

សកម្មកសាងទីក្រុងអារ្យធម៌

អនុវត្តការចលនា" ទូទាំងប្រជាជន សាមគ្គីកសាងជនបទថ្មី ទីក្រុងអារ្យធម៌" គណៈកម្មា ធិការរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមសង្កាត់ ១ ក្រុងត្រាវិញ (ខេត្តត្រាវិញ) បាននិងកំពុង សកម្មផ្សព្វផ្សាយនូវវិធានការជាច្រើននាំមកនូវប្រសិទ្ធភាពជាក់ស្តែង។

ជីវភាពថ្មីនៅអាងហាវ

អាងហាវ គឺជាឃុំមានភាពងាយស្រួលជា ច្រើនក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច- សង្គមកិច្ច របស់ស្រុកតិញបៀង ខេត្តអាងយ៉ាង ម្ល៉ោះ ហើយ ជីវភាពរបស់ជនរួមជាតិជាជនជាតិខ្មែរ មានភាពលំនឹង និងធូរធារគ្រាន់បើ។

លើកស្ទួយជីវភាពជូនប្រជាជន

តាមការឲ្យតម្លៃរបស់គណៈជនជាតិ ខេត្តអាង យ៉ាង ក្នុងឆ្នាំ២០១៦ ការងារជនជាតិលើភូមិ សាស្រ្តស្រុកទ្រីតូង បានអនុវត្តល្អគ្រាន់បើ រួម ចំណែកលើកស្ទួយជីវភាពរស់នៅ ជូនជនរួម ជាតិភាគតិចលើភូមិសាស្រ្ត ។

ត្រាអូងលើកស្ទួយជីវភាពសេដ្ឋកិច្ចជូនប្រជាជន

បងថាច់ថេហៀង ប្រធានការិយាល័យជនជាតិ ស្រុកត្រាអូង ខេត្តវិញឡុង រីករាយឲ្យដឹង៖ ផ្សារដើមទងជួញដូរទំនិញកសិផល សុក-ត្រ  ទីប្រជុំជនត្រាអូងមានភាពកុះករ ជីវភាពប្រជា ជនរឹតតែធូរធារថែមទៀត។

ភាពផ្លាស់ថ្មីនៅវ៉ីថាញ់

ជីវភាពរបស់មាមីងខ្មែរនៅក្រុងវ៉ីថាញ់​ ​​(ខេត្ត​ ​ហូវយ៉ាង) មានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំង អា​ ស្រ័យ គោលនយោបាយវិនិយោគដោយ ឡែករបស់រដ្ឋ កំពុងមានប្រសិទ្ធភាព។

gTUTxRW~a
  1    2    3    4