-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
មាតុភូមិថ្លៃថ្លា  
ឡងមីុ អភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

បងគឹមកាញ់ ប្រធានស្តីទីការិយាល័យជនជាតិ ស្រុកតាមប៊ិញ (ខេត្តវិញឡុង) រីករាយពេលដែល និយាយអំពីការផ្លាស់ប្តូរខ្លាំងក្លានៃឃុំ​ ឡងមីុ ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះ។

រីកចម្រើនអាស្រ័យគោលនយោបាយជនជាតិ

ក្រោយរយៈពេលច្រើនឆ្នាំ អនុវត្តគោលនយោ បាយជនជាតិរបស់បក្ស និងរដ្ឋ ឃុំអាងថាញ ណាម ស្រុកកូវឡៅយ៉ុង ខេត្តសុកត្រាំង  មានជំហានរីកចម្រើនបង្គួរ។

ផ្តុំកម្លាំងកសាងផ្លូវគមនាគមន៍ជនបទ

រយៈពេលកន្លង ជនរួមជាតិខ្មែរនៅភូមិតូទ្រុង ឃុំ ណូយតូ ស្រុកទ្រីតូង ខេត្តអាងយ៉ាង បានបរិច្ចាគដី រួមវិគាគទានជាប្រាក់កម្លាំងពលកម្ម ដើម្បីកសាងផ្លូវគមនាគមន៍ជនបទ រួមចំណែក ធ្វើឲ្យមុខមាត់ជនបទ ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែមានភាពប្រសើរ។

ភាពផ្លាស់ថ្មីនៅថាញ់តឹង

អាស្រ័យបក្សនិងរដ្ឋ ផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ វិនិយោគទុនទៅតាមគោលនយោបាយ ជា ច្រើនជូនតំបន់ជនរួមជាតិភាគតិច និងការខិត ខំឈានឡើងរបស់ប្រជាជន

កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅប៊ិញមិញ

គ្រួសារលោកថាច់ថឹង នៅភូមិអង្គុលីខាងត្បូង ឃុំដុងប៊ិញ គឺជាគ្រួសារគំរូមួយក្នុងចំណោមគ្រួ សារគំរូទាំងឡាយ ចាកផុតពីភាពក្រីក្ររបស់ ឃុំ ។ លោកថឹង ឲ្យដឹង៖ "ពីមុនខ្ញុំគ្មានរបររក ស៊ីលំនឹង ហេតុនោះអ្នកណាជួលធ្វើអ្វីធ្វើហ្នឹង ប្រាក់ចំណូលមិនលំនឹង ។

ទ្រុងថាញ់កសាងជនបទថ្មី

ក្នុងដំណើរការកសាងជនបទថ្មី ឃុំទ្រុងថាញ់ ស្រុកវូងលីម (ខេត្តវិញឡុង) កំពុងបន្តជំហាន អនុវត្តសម្រេចលក្ខឋានជនបទថ្មី។

កសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតំបន់ជនរួមជាតិខ្មែរ

ចាប់ពីពេលមានសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ២៤-NQ/TW របស់គណៈប្រតិបត្តិការមជ្ឈិមបក្ស​ (នីតិកាលIX) ស្តីពីការងារជនជាតិនិងការភ្ញាក់  រលឹករបស់គណៈ  ផ្នែក គ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ចំ ពោះការងារជនជាតិ មានការជឿនលឿន។

ខិតខំកសាងជនបទថ្មី

ទន្ទឹមនឹងការលើកកម្ពស់គុណភាព ឃុំជនបទថ្មី ដែលបានទទួលស្គាល់ រួចហើយស្រុកថើយ ឡាយ ក្រុងកឹងធើ កំពុងផ្តុំកម្លាំងវិនិយោគទុន ប្តេជ្ញាខិតខំធ្វើឲ្យឃុំមានជនរួមជាតិខ្មែររស់នៅ កុះករ

រួមកម្លាំងកសាងជនបទថ្មី

ពង្រីកស្មារតីឈានមុខ យុវជនកសាងខ្លួន កសាងអាជីព សមាជិក សម្ព័ន្ធយុវជនជាជន ជាតិខ្មែរនៅស្រុកថើយឡាយ (ក្រុងកឹងធើ) តែងបានបញ្ជាក់នូវតួនាទីរបស់ខ្លួន ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ ឈានឡើងធ្វើមានធ្វើបាន ស្របច្បាប់ ខ្នះខ្នែងចូលរួមរាល់ការចលនា រួមចំណែកអនុវត្តកម្មវិធីទិសដៅជាតិ ស្តីពីការកសាងជនបទថ្មីនៅភូមិភាគ ។

ផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ដល់ជីវភាពជនរួមជាតិខ្មែរ

ខេត្តវិញឡុង មានជនរួមជាតិខ្មែរ២៥.៨៩៦ នាក់រស់នៅប្រមូលផ្ដុំនៅក្រុងវិញឡុង ទីរួម ស្រុកប៊ិញមិញ និងស្រុកនានា ដូចតាមប៊ិញ ត្រាអូង វ៉ុងឡីម ។ល។

gTUTxRW~a
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10  [10 Trang tiep]