-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
គំរូសម្រេចផល  
គំរូលេចធ្លោក្នុងតំបន់ជនរួមជាតិខ្មែរ

លោកថាច់ហ្វាយ នៅភូមិផ្នោក្រូច ឃុំហ៊ីបហ្វា ស្រុកកូវង៉ាង ខេត្តត្រាវិញ គឺជាអ្នកមានប្រជា ប្រិយភាពក្នុងតំបន់ជនរួមជាតិខ្មែរ។

ច្រើនឆ្នាំកន្លង លោកថាច់ហ្វាយ បានរួមវិភាគ ទានយ៉ាងសកម្ម ក្នុងការចលនាស្នេហាជាតិ នៅភូមិភាគ។

អស់ពីចិត្តចំពោះអ្នកជំងឺ

រយៈកាលជាង២៤ឆ្នាំ ផ្សារភ្ជាប់នឹងផ្នែកសុខាភិ បាល មហាបរិញ្ញា វេជ្ជបណ្ឌិតហាហ្វាងចិញ នាយកមន្ទីរពេទ្យ៣០/៤ខេត្តសុកត្រាំង តែង​ យកចិត្តទុកដាក់ថែទាំសុខភាព ប្រជាជន ដោយអស់ពីចិត្ត។

យុវជនធ្វើតាមពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់អ៊ំហូ

បងគឹមជេន នៅភូមិតាកាន់១ ឃុំធ្វឹងហ្វា ស្រុក ចូវថាញ់ ខេត្តសុកត្រាំង គឺជាគំរូលេចធ្លោក្នុង ចលនាយុវជនសាងខ្លួន សាងអាជីព ទន្ទឹមនឹង នោះ គឺជាយុវជនឈានមុខមួយរូបអស់ពីចិត្ត ជាមួយនឹងការងារសម្ព័ន្ធយុវជន។

ប្រធានការិយាល័យជនជាតិ អស់ពីចិត្តនឹងការងារ

មានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំ បំពេញការងារ​ នៅឃុំលំបាកពិសេស ជួយឲ្យបងថាច់ថេ ហៀង - ប្រធានការិយាល័យជនជាតិស្រុកត្រាអូង (ខេត្តវិញ​ឡុង) យល់ច្បាស់អំពីទឹកចិត្ត គោលបំណងរបស់ជនរួមជាតិភាគតិចក្រី​ក្រ។

អស់ពីចិត្តដើម្បីសហគមន៍

ជាច្រើនឆ្នាំមកនេះ បងស្រីអ៊ុងធីថាញ់ថាវ  នៅឃុំអាងនិញ ស្រុកចូវថាញ់ ខេត្តសុកត្រាំង  ខ្នះខ្នែងជួយអ្នកក្រ និងចលនាសប្បុរសជនរួម  ចំណែកក្នុងការកសាងសំណង់ជនបទ នៅភូមិ ភាគ។

ជួយបងប្អូននារីចាកផុតពីភាពក្រីក្រ

ជាច្រើនឆ្នាំមកនេះ ជាមួយនឹងតួនាទីប្រធាន ក្រុមសហការឥណទាន ខ្នាតតូចដុងតឹម នៅភូមិដាយជី ឃុំដាយតឹម ស្រុកម៉ីស្វៀង ខេត្ត សុកត្រាំង អ្នកមីងត្រឹងធីលីអេន តែងបានបង​ប្អូននារីស្រឡាញ់រាប់អាន។

លេខាសាខាបក្សគំរូ

បងកៀងថាញ់យ៉ៀង លេខាសាខាបក្ស និងជា ប្រធានភូមិប្រាសាទលិច ឃុំង្វៀកហ្វា ស្រុកចូវ ថាញ់ ខេត្តត្រាវិញ តែងអស់ពីចិត្តពីថ្លើមចំពោះ ការងារ និងជួយមាមីងខ្មែរចាកផុតពីភាពក្រីក្រ លំនឹងជីវភាព។

សមណសិស្សទទួលជ័យលាភីលេខមួយក្នុងពិធីប្រឡងបាលីរង

ពិធីប្រឡងបាលីរងឆ្នាំ២០១៧ សមណសិស្ស ថាច់សាងគង់នៅវត្តសាលាពោធី (វត្តថ្មី)​ សង្កាត់២ ក្រុងវិញចូវ (ខេត្តសុកត្រាំង) ទទួល ជ័យលាភីលេខមួយ។

អ្នកមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងជនរួមជាតិខ្មែរ

ក្នុងនាមជាបក្ខជនមួយរូប លោកថាច់សំរួលនៅ​ភូមិរាជមល្លចាស់ ឃុំគីមហ្វា ស្រុកកូវង៉ាង បាន​ធ្វើជាគំរូនិងចូលរួមចលនាប្រជាជនប្រតិ​ បត្តិបានល្អ​នូវគោលការណ៍ គោលនយោ បាយរបស់បក្ស ច្បាប់របស់រដ្ឋ និងអនុវត្តនូវរាល់សកម្មភាពបដិវត្តន៍នៅភូមិភាគ។

អ្នកមានប្រជាប្រិយភាព ម៉ាយធីដឿក

អ្នកមីងម៉ាយធីដឿក នៅមណ្ឌល៦ សង្កាត់ កៃខេ ខណ្ឌនិញកេវ (ក្រុងកឹងធើ) មិនត្រឹមតែ មានប្រជាប្រិយភាពក្នុងជនរួមជាតិខ្មែរប៉ុណ្ណោះទេ អ្នកមីងនៅទាំងបានកម្មាភិបាល សង្កាត់កៃខេស្រឡាញ់រាប់អានទៀងផង។

gTUTxRW~a
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10  [10 Trang tiep]