-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
សុខភាព  
អាសយដ្ឋានទំនុកចិត្ត

ក្រោយពីរយៈកាល១៦ឆ្នាំសកម្មភាព កងជួរគ្រូ ពេទ្យ វេជ្ជបណ្ឌិតនៃមន្ទីរ ពហុព្យាបាល មណ្ឌលហ៊ុងហ្វា តែងពង្រីកបានល្អនូវតួនាទីភារកិច្ចរបស់គ្រូពេទ្យ គឺលត់ដំសីលធម៌ បង្កើន ចំណេះវិជ្ជា ដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាព ពិនិត្យព្យាបាលជំងឺ ជូនប្រជា ជន។

ថែទាំសុខភាពជូនប្រជាជន

មកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ន កងជួរកម្មាភិបាលពេទ្យ​ ជនជាតិខ្មែរនិយាយរួម និងកងជួរជម្រើស  តាំងនិយាយដោយឡែក បានរួមចំណែក​លើកកម្ពសគុណភាពរបស់កងជួរ​ កម្មាភិបាល ពេទ្យនៃមជ្ឈមណ្ឌលសុខាភិបាលស្រុកកើ-ដ ក្រុងកឹងធើ។

ជឿជាក់លើកម្មាភិបាលពេទ្យឃុំ

បងង្វៀនវិញត្វឹង អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រ ជាជនឃុំតឹងម៉ី មានប្រសាសន៍៖ ប្រជាជនក្នុងឃុំ ជឿជាក់លើសមត្ថភាពនៃការពិនិត្យ ព្យាបាលជំងឺរបស់ កម្មាភិបាលដំណាក់សុខា ភិបាលឃុំតឹងម៉ី។

សម្រេចរួចរាល់សុខាភិបាលនៅមូលដ្ឋាន

រយៈពេលកន្លង ខេត្តហូវយ៉ាងបានផ្តុំកម្លាំង ពង្រីកប្រព័ន្ធសុខាភិបាលមូលដ្ឋាន ពិសេសគឺ នៅតំបន់មានជនជាតិភាគតិចរស់នៅកុះករ។

បង្កក្តីទុកចិត្តដល់អ្នកជំងឺ

លោកត្រឿងថាញ់សាង ប្រធានការិយាល័យ ជនជាតិស្រុកកើ-ដ ក្រុងកឹងធើ ឲ្យដឹង៖ ចាប់ពីមជ្ឈ មណ្ឌលសុខាភិបាលស្រុកកើ-ដ ត្រូវបាន បង្កើតនៅភូមិធើយហ្វា B ទីប្រជុំជនកើ-ដ

វេជ្ជបណ្ឌិតអស់ពីចិត្តចំពោះអ្នកជំងឺ

ជាង២៩ឆ្នាំ ផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងតំបន់ជនបទ ក្រីក្រ ដែលមានជនរួមជាតិខ្មែររស់នៅកុះករ  គឺចាប់ពីឃុំដាឡុក រហូតដល់ឃុំហ្វាឡើយ ស្រុកចូវថាញ់ (ខេត្តត្រាវិញ) វេជ្ជបណ្ឌិតឯក ទេសI

លើកកម្ពស់គុណភាពពិនិត្យព្យាបាលជំងឺជូនប្រជាជន

អាស្រ័យដោយការឧបត្ថម្ភរបស់រដ្ឋ ម៉្លោះ​ ហើយប្រពន្ធមូលដ្ឋានសុខាភិបាលខេត្តបាក លីវ ត្រូវបានវិនិយោគទុនកសាងយ៉ាងសម  រម្យ ឆ្លើយតបតាមតម្រូវការពិនិត្យព្យាបាល ជំងឺជូនប្រជាជននៅភូមិភាគ។

ទឹកចិត្តរបស់យុទ្ធនារីពេទ្យយោធា

ចរិតស្លូតបូត ចិត្តល្អ អស់ពីចិត្តពីថ្លើមជាមួយ​ អ្នកជំងឺ គឺជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកដែល ធ្លាប់ជួប ប្រាស្រ័យជាមួយវរសេនីយ៍ឯកបម្រុង វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស I ង្វៀនប៊ិកពឿង នាយិកា រងនៃមន្ទីរពេទ្យយោធានិងប្រជាជនខេត្តសុកត្រាំង។

ថែទាំសុខភាពជូនប្រជាជនបានល្អ

ជាមួយនឹងកងជួរកម្មាភិបាលអស់ពីចិត្ត  មាន បទពិសោធន៍  ហើយមូលដ្ឋានសម្ភារៈត្រូវ បានវិនិយោគកសាងគ្រប់គ្រាន់ ដំណាក់សុខា ភិបាលថើយថាញ់ ស្រុកថើយឡាយ (ក្រុងកឹង ធើ)

អភិវឌ្ឍសុខាភិបាលមូលដ្ឋាន

លោកគីហីវថាញ់ អនុប្រធានគណៈជនជាតិ ខេត្តហូវយ៉ាង ឲ្យដឹង ឆ្នាំកន្លង ខេត្តហូវយ៉ាង អនុវត្តបានល្អ ការងារថែទាំសុខភាពជូនជនរួម ជាតិភាគតិចនៅលើភូមិសាស្រ្ត។

gTUTxRW~a
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10  [10 Trang tiep]