06/12/2017 - 14:24

Lực lượng vũ trang thành phố

Học Bác tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, người Cha thân yêu của các lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân. Người đã đi xa, nhưng tình cảm, hình ảnh và phong cách của Người vẫn luôn sống mãi trong trái tim người Việt Nam và bạn bè quốc tế. Trong đó, phong cách ứng xử thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân là đặc điểm nổi bật, xuyên suốt trong phong cách ứng xử của Người.

Lực lượng vũ trang thành phố giúp dân làm đường. Ảnh: NGUYỄN THẮNG

Sau khi có Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương; Kế hoạch của Thành ủy Cần Thơ, Đảng ủy Quân sự thành phố đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện việc “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ và LLVT thành phố”, giai đoạn 2016 - 2021, với những nội dung, biện pháp cụ thể và thiết thực. Đồng thời, tổ chức tập huấn, hướng dẫn viết đăng ký cam kết của đảng viên và quần chúng trong việc học tập và làm theo 6 nội dung trong phong cách ứng xử của Hồ Chí Minh; trong đó, có phong cách ứng xử thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân của Người.

Với phương châm “Trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau”, tức là, người đứng đầu đơn vị gương mẫu làm trước đơn vị; trong nội bộ đảng viên tiên phong đi đầu để cấp dưới và quần chúng trong đơn vị làm theo. Đồng thời gắn việc học tập và làm theo Bác với việc thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trở thành nội dung học tập thường xuyên, nền nếp của mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng. Thường vụ Đảng ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đã chỉ đạo các đơn vị, lấy kết quả việc học tập và làm theo phong cách của Bác để xem xét, đánh giá phẩm chất, năng lực, đạo đức, nhân cách của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị; là cơ sở để đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng các cấp; là điều kiện để quy hoạch, bổ nhiệm, sắp xếp cán bộ.

Việc học tập và làm theo phong cách của Bác đã góp phần làm cho cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố nâng cao nhận thức, trách nhiệm, làm chuyển biến một cách tích cực, hiệu quả đối với việc ứng xử, giao tiếp hằng ngày với chính bản thân mình với đồng chí, đồng đội, gia đình đã trở thành nét đẹp văn hóa của mỗi quân nhân trong đơn vị. Trong giao tiếp, ứng xử với nhân dân, mỗi cán bộ chiến sĩ đều thực hiện nghiêm lời thề thứ 9 đó là khi tiếp xúc với nhân dân phải làm đúng 3 điều nên: kính trọng dân, giúp đỡ dân, bảo vệ dân và 3 điều răn: không lấy của dân, không dọa nạt dân, không quấy nhiễu dân để gây lòng tin cậy yêu mến của nhân dân, và thực hiện nghiêm 12 điều kỷ luật khi quan hệ với nhân dân, tôn trọng, lễ phép; được nhân dân tin yêu, quý mến góp phần xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Trong thời gian tới, việc học tập và làm theo phong cách ứng xử thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân của Bác đối với LLVT thành phố tiếp tục được triển khai sâu rộng. Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Quân sự thành phố giai đoạn 2016 - 2021, xác định: “…Cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố tiếp tục học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh; trong đó lấy việc học tập và làm theo phong cách ứng xử thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân của Bác là nội dung cốt lõi; nêu cao ý thức tự học, tự rèn, trong lời nói và việc làm khi tiếp xúc với nhân dân; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan; ra sức thực hiện tốt công tác dân vận trên địa bàn …”. Trong đó xác định các nội dung, biện pháp chính là thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên và các tổ chức quần chúng trong việc đẩy mạnh học tập, rèn luyện và làm theo phong cách của Bác gắn với xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thường xuyên cổ vũ, động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân tích cực học tập và làm theo phong cách của Bác với nhiều cách làm hay, mô hình mới. Đồng thời, chủ động đấu tranh với những quan điểm, nhận thức, việc làm sai trái trong học tập và làm theo phong cách của Bác.

Những việc làm thiết thực thời gian qua chính là hành trang, là con đường gần nhất, ngắn nhất để LLVT thành phố lại về với nhân dân. Đó cũng chính là lời hứa trọn vẹn của cán bộ, chiến sĩ đất Tây Đô trước anh linh của Bác, nguyện đem cả tâm sức dựng xây mối đoàn kết quân dân ngày càng bền chặt, mãi xứng đáng là Bộ đội Cụ Hồ, bộ đội của dân. Qua đó, góp phần cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố xây dựng TP Cần Thơ văn minh, giàu đẹp, xứng tầm là đô thị trung tâm của Đồng bằng sông Cửu Long...

PHẠM NGỌC QUANG

Chia sẻ bài viết