13/09/2017 - 14:11

Hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tại các xã xây dựng nông thôn mới

(CT)- Theo Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới TP Cần Thơ, từ đầu năm đến nay, kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế-xã hội nông thôn tại 36 xã được đầu tư xây dựng và nâng cấp, cơ bản đáp ứng yêu cầu lưu thông hàng hóa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Cụ thể, ở tiêu chí giao thông toàn thành phố khởi công xây dựng mới 104,2 km và sửa chữa nâng cấp 55,1 km đường giao thông nông thôn; xây dựng mới và sửa chữa 101 cây cầu nông thôn. Tiêu chí về trường học tiếp tục được đầu tư cơ sở vật chất trường học gắn với xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.  Đối với tiêu chí về y tế, các Trạm y tế cơ sở được củng cố, đầu tư nâng cấp trang thiết bị phục vụ tốt việc khám, chữa bệnh cho nhân dân. Đến nay, 100% trạm y tế trên địa bàn thành phố đạt chuẩn. Các công trình cung cấp nước sinh hoạt tập trung cho người dân thường xuyên được đầu tư mới, mở rộng, nâng cấp, sửa chữa,… đảm bảo tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt chuẩn trên 80% và 100% các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trạm y tế xã ở nông thôn có đủ nước sạch...

QUẾ LIM

Chia sẻ bài viết