08/09/2017 - 08:45

Hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp ra khỏi khu dân cư

(CT)- Ngày 7-9, Sở Công thương TP Cần Thơ tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng góp Đề án “Hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp nằm xen kẽ trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ giai đoạn từ nay đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025”.

Tính đến năm 2016, TP Cần Thơ có khoảng 825 cơ sở sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp nằm ngoài Khu Công nghiệp. Các cơ sở này nằm xen kẽ, rải rác trong khu dân cư hoặc sau nhiều năm hoạt động dân cư phát triển bao quanh. Qua khảo sát thực tế cho thấy, do ảnh hưởng của yếu tố công nghệ đơn giản, lạc hậu; quy trình vận hành mang tính thủ công; mức độ cơ khí hóa, tự động hóa thấp dẫn đến ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân cư. Từ thực tế này, đơn vị tư vấn (Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng môi trường Hoa Lư) xây dựng các tiêu chí đánh giá, phân loại để di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư như: tiêu chí về môi trường, ý thức tuân thủ các quy định về môi trường và quy hoạch. Từ đó, đề xuất 19 cơ sở sản xuất di dời trong giai đoạn 2017-2020. Đối với những trường hợp không di dời, phải có các bước cải tạo nhà xưởng; xây dựng lại công trình, đề ra biện pháp bảo vệ môi trường mang tính khả thi…

Tại Hội thảo, nhiều ý kiến cho rằng, đơn vị tư vấn cần đưa ra lộ trình di dời cụ thể theo hướng các doanh nghiệp gây ô nhiễm nặng, gây bức xúc di dời trước. Đồng thời, làm rõ các vấn đề về nguồn kinh phí; đất đai, cơ sở hạ tầng (xử lý nước thải tập trung, hệ thống giao thông), thu hút  lao động… khi doanh nghiệp về vị trí mới. Sau khi Đề án được phê duyệt, cần triển khai các bước tiếp theo với các cơ sở bắt buộc phải di dời: kế hoạch chi tiết di dời; chi phí cụ thể; tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của của doanh nghiệp đối với hoạt động di dời và giải tỏa.

MỸ THANH

Chia sẻ bài viết