09/09/2017 - 16:28

Hẹn thu

ĐẶNG HOÀNG THÁM  

Ta  còn hẹn với mùa thu 
Heo may chốn ấy sương mù ngõ xưa
Em về ướt áo trong mưa
Vin chùm khế ngọt đung đưa trĩu cành
Lúa đồng mùa đã lên xanh
Nhà ai vệt khói mong manh trong chiều
…Ta còn nhớ một thời yêu
Cầm tay nhau ấm bao điều thiết tha 
Thu về… buổi ấy chia xa
Vàng bông ngâu rụng tím hoa lục bình
Chiều nay mưa gió vô tình
Mùa thu ta vẫn một mình nhớ thu!
 

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Hẹn thu