Nhiều sân chơi bổ ích cho học sinh

Định hướng đạo đức, lối sống, trang bị kỹ năng sống và giúp học sinh (HS) hiểu thêm truyền thống là mục đích các Đoàn trường THPT tạo ra những sân chơi.