Trường trung cấp: Khổ vì thiếu nguồn tuyển

Nhiều trường trung cấp, trường cao đẳng có đào tạo trung cấp trên địa bàn TP Cần Thơ hiện đang hoạt động cầm chừng vì thiếu nguồn tuyển.