Hiệu quả từ mô hình mới tại Trường Tiểu học Trà An

Đây là trường đầu tiên của thành phố được Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn triển khai dạy và học theo VNEN.