Thơm lừng hương vị cá khoai Cái Đôi Vàm

Cá khoai trở thành đặc sản xứ biển, có sức hấp dẫn lạ kỳ níu chân du khách mỗi khi đến với vùng đất cuối trời phương Nam…