15/08/2017 - 09:41

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phát triển về số lượng và chất lượng

(CT) - Ngày 14-8-2017, Huyện ủy Cờ Đỏ tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) “Về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Đến tháng 7-2017, toàn huyện có 446 cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC); trong đó, có 223 CBCCVC cấp huyện, tỷ lệ nữ chiếm 23,31%; 223 CBCCVC cấp xã, tỷ lệ nữ chiếm 30,63%. Nhìn chung, đội ngũ CBCCVC trên địa bàn huyện phát triển về số lượng và chất lượng.

Từ năm 2009 đến nay, huyện cử 1.087 đồng chí học lý luận chính trị; 114 đồng chí học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Ngoài ra, huyện liên kết với Trường Đại học Cần Thơ mở lớp chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho 42 đồng chí.

Huyện mạnh dạn đề bạt, bổ nhiệm và giới thiệu nhiều cán bộ trẻ được rèn luyện thử thách, đào tạo và đủ tiêu chuẩn vào chức danh lãnh đạo, quản lý ở các ban, ngành huyện và xã, thị trấn. Từ năm 2009 đến nay, huyện bổ nhiệm và giới thiệu ứng cử 98 lượt cán bộ diện Huyện ủy quản lý.

Huyện luân chuyển 102 đồng chí, trong đó, 31 đồng chí luân chuyển từ huyện về xã, thị trấn; 35 đồng chí luân chuyển từ xã, thị trấn lên huyện; 36 đồng chí luân chuyển giữa các ban, ngành và giữa các xã, thị trấn. Đa số cán bộ được luân chuyển an tâm công tác, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, từng bước trưởng thành, xông xáo, năng động, bước đầu thúc đẩy phong trào thi đua, được cấp ủy và nhân dân tín nhiệm.

Tuy nhiên, một số cấp ủy chưa mạnh dạn luân chuyển cán bộ, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ nâng lên nhưng số lượng còn khiêm tốn. Chính sách đãi ngộ cho cán bộ xã, ấp còn nhiều bất cập nên một số cán bộ không chuyên trách xã, ấp thiếu nhiệt tình công tác, bỏ việc. Đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức ở cơ sở thay đổi liên tục nên có lúc chưa đáp ứng yêu cầu trong tham mưu cấp ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Dịp này, 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 03-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ.

TÚ ANH

Chia sẻ bài viết