07/10/2017 - 17:32

Đình bản tạm thời Báo Sức khỏe cộng đồng và Báo điện tử Sức khỏe cộng đồng

(TTXVN) - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã ký quyết định đình bản tạm thời báo Sức khỏe cộng đồng và báo điện tử Sức khỏe cộng đồng.

Theo Quyết định số 1670/QĐ-BTTTT, lý do dẫn đến quyết định đình bản này là nội bộ tờ báo mất đoàn kết, không đảm bảo điều kiện hoạt động của cơ quan báo chí theo quy định.

Cùng với đó, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu lãnh đạo Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc đình bản; giải quyết dứt điểm vụ việc của báo theo thẩm quyền.

Báo Sức khỏe cộng đồng và báo điện tử Sức khỏe cộng đồng bị đình bản kể từ ngày 7-10-2017.

Sau thời gian tạm đình bản, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ xem xét, quyết định việc tiếp tục hoạt động của Báo Sức khỏe cộng đồng và Báo điện tử Sức khỏe cộng đồng trên cơ sở các quy định của pháp luật về báo chí. 

Chia sẻ bài viết