12/08/2017 - 17:34

Đề nghị xem xét lại dự án đầu tư khu công nghiệp

Cử tri quận Cái Răng đề nghị cho biết tiến độ thực hiện dự án Khu công nghiệp Hưng Phú 2A. Nội dung báo cáo trả lời của UBND thành phố như sau:

Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và Xây lắp Thương mại-Bộ Công thương (BMC) được UBND thành phố giao làm chủ đầu tư 2 dự án gồm: dự án Khu công nghiệp Hưng Phú 2A (diện tích 96ha) và dự án Khu tái định cư lô số 14 (diện tích 32,97ha) thuộc địa bàn quận Cái Răng. Tiến độ thực hiện dự án như sau:

- Dự án Khu công nghiệp Hưng Phú 2A, đến nay, BMC đã kết hợp thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đã giải phóng mặt bằng 35ha/96 ha, đạt tỷ lệ 36,5%, với tổng giá trị là 130,2 tỉ đồng. BMC đã cho các nhà đầu tư thuê đất 7 dự án, diện tích 13,49ha.

Trong năm 2017, Công ty BMC cam kết sẽ thực hiện giải phóng mặt bằng và cho các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất khoảng 12ha và Công ty đã thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Hưng Phú 2A, trong đó tăng thời gian thực hiện dự án đến năm 2018.

Vừa qua, thành phố đã nhiều lần làm việc với nhà đầu tư, để hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện dự án. Tuy nhiên, do khó khăn về tình hình thu hút đầu tư cũng như khó khăn về tài chính và khả năng thực hiện giải phóng mặt bằng nên tiến độ rất chậm.

UBND thành phố giao các đơn vị có liên quan giám sát tiến độ thực hiện dự án, trường hợp Công ty không đủ năng lực để triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo UBND thành phố xem xét thu hồi chủ trương đầu tư.

- Dự án Khu tái định cư lô số 14 đã giải phóng mặt bằng được 17ha đất, đạt tỷ lệ 51,56%. Đây là dự án nằm trong nhóm 9 dự án chậm triển khai, phải thực hiện các nội dung: chứng minh năng lực tài chính, ký quỹ thực hiện dự án, cam kết thời gian hoàn thành dự án, hợp đồng thuê Trung tâm Phát triển quỹ đất địa phương thu hồi đất.

Tuy nhiên đến nay, Công ty chưa thực hiện các nội dung trên. UBND thành phố giao Sở Xây dựng cùng các đơn vị có liên quan làm việc với chủ đầu tư; báo cáo kết quả thực hiện và tham mưu UBND thành phố xem xét quyết định trong năm 2017.

Chia sẻ bài viết