13/11/2017 - 14:26

Cuối thu

HUỲNH KIM

1.
Chỉ còn một vùng hiu quạnh
Bất ngờ mùa thu tan ra
Bất ngờ ta nhìn thấy ta
Trầm luân trong em hữu hạn

Không có cuộc đời vô hạn
Không có tình yêu đong đưa
Hiếm hoi tấm lòng bè bạn
Chỉ còn ngày thu xa xưa
2.
Chỉ còn ngày thu xa xưa
Hiếm hoi tấm lòng bè bạn
Không có tình yêu đong đưa
Không có cuộc đời vô hạn

Trầm luân trong em hữu hạn
Bất ngờ ta nhìn thấy ta
Bất ngờ mùa thu tan ra
Chỉ còn một vùng hiu quạnh

Chia sẻ bài viết