Hack Osaka 2018 vinh danh các sản phẩm xã hội, du lịch và sức khỏe

Hack Osaka 2018 là giải thưởng thường niên của thành phố Osaka City (Nhật Bản) nhằm vinh danh và thúc đẩy phát triển các sản phẩm công nghệ sáng tạo của những công ty khởi nghiệp toàn cầu